вторник, 4 декабря 2018 г.

Тиждень англійської мови 3 - Д клас

27.11.2018 В НВК"Кіровоградський колегіум " відбулося свято у 3-Д класі з нагоди тижня англійської мови "Cinema show". На святі лунали вірші,пісні,були танці та театралізація казки Пітер Пен,діти продемонстрували презентацію про відомого героя волтдіснея" Мікімауса".Учні 3-Д класу були активні,артистичні,яскраві.Показали гарне володіння англійською мовою.

четверг, 1 марта 2018 г.

Дистанційне навчання за 3.03.18 (відпрацювання за 9.03.18)

                                     Theme: Can it climb? Yes, it can./No, it cannot. 

Revise the names of the animals:

Revise the grammar structure "Can it...?":                                                                                        

To do in your copybooks:                                                                                                                          
CAN - МОГТИ
1. Скажіть, що це не так. Дайте два варіанти.
She can  read.
She cannot read. = She can't read.
He can jump.
________ jump. = ________ jump.
I can sing.
________ sing. = ________ sing.
They can  run.
________ run. = ________ run.
She can  dance.
________ dance. = ________ dance.
We can  go.
________ go. = ________ go.
 2. Запитайте, чи вміє це ваш співрозмовник.
(jump)   Can you jump?
(draw)  ________ ________ ________  ?
(dance) ________ ________ ________  ?
(teach) ________ ________ ________  ?
(run) ________ ________ ________  ?
{fly) ________ ________ ________  ?
  3. Скажітьхто що вміє робити.
I   ________ ________ (u,p,m,j).
Не ________ ________ (o,k,w,r).
They ________ ________ (u,n,r).
You ________ ________ (i,n,g,s).
She ________ ________ (a,e,d,r).

Homework: ex.4, p.103 (to read and translate), ex.5, p.104 (to read the rhyme), ex.6, p.104 (to copy into your copybooks).

                                Тема: Чи вміє він залазити? Так, він вміє./ Ні, він не вміє.

Повторити назви тваринок (пісня): 

Повторити граматичну структуру "Can it...?":                                                                               

Зробити письмово в зошитах:                                                                                                              
CAN - МОГТИ
1. Скажіть, що це не так. Дайте два варіанти.
She can  read.
She cannot read. = She can't read.
He can jump.
________ jump. = ________ jump.
I can sing.
________ sing. = ________ sing.
They can  run.
________ run. = ________ run.
She can  dance.
________ dance. = ________ dance.
We can  go.
________ go. = ________ go.
 2. Запитайте, чи вміє це ваш співрозмовник.
(jump)   Can you jump?
(draw)  ________ ________ ________  ?
(dance) ________ ________ ________  ?
(teach) ________ ________ ________  ?
(run) ________ ________ ________  ?
{fly) ________ ________ ________  ?
  3. Скажітьхто що вміє робити.
I   ________ ________ (u,p,m,j).
Не ________ ________ (o,k,w,r).
They ________ ________ (u,n,r).
You ________ ________ (i,n,g,s).
She ________ ________ (a,e,d,r).

Домашнє завдання: впр.4, ст.103 (читати та перекладати), впр.5, ст.104 (читати вірш), впр.6, ст.104 (переписати в зошит).


Якщо ви хочете оцінку за цей день і виконану роботу, пришліть фото виконанної останньої вправи (з підручника) та трьох письмових вправ на мою електронну пошту: ostrovvika7@gmail.com

Дистанційне навчання за 2.03.18

                               Theme: Can it climb? Yes, it can./No, it cannot. 
New vocabulary:
climb - підніматися, залізати
crawl - повзати
hop - стрибати

New grammar:
- Can it...? - Yes, it can./No, it cannot.
We use grammar structure "Can it...?" to ask if some animal is able to do something.
                                                         Can it + verb? 
Example: Can it crawl? - Чи він (вона) вміє повзати? 

To answer such questions we use "Yes, it can" if an animal is able to do something and "No, it cannot" if it isn't.

Revise the modal verb "Can":
  

Homework: ex.1, p.102 (to read and translate), ex.2, p.102 (to read), ex.3, p.103 (to ask and answer questions), ex.1,2, p.60 (WB).                                                                                                         
                         
                         Тема: Чи вміє він залазити? Так, він вміє./ Ні, він не вміє.
Нові слова:
climb - підніматися, залізати
crawl - повзати
hop - стрибати

Нова граматика:
- Can it...? - Yes, it can./No, it cannot.
Ми використовуємо "Can it...?" аби запитати, чи якась тваринка міє щось робити. 
                                                                      Can it + дієслово? 
Наприклад: Can it crawl? - Чи він (вона) вміє повзати? 

Для того щоб відповісти на такі питання, ми використовуємо "Yes, it can", якщо тваринка вміє це робити і "No, it cannot", якщо ні.                                                                                                    
Повторити модальне дієслово "Can":                                                                                                                                                                             

Домашнє завдання: впр.1, ст.102 (прочитати та перекласти), впр.2, ст.102 (прочитати), впр.3, ст.103 (поставити питання та відповісти на них), впр.1,2, ст.60 (друковані зашити).                   

Якщо ви хочите оцінку за виконану роботу, пришліть фото виконанних останніх трьох вправ мені на електронну пошту: ostrovvika7@gmail.com                                                                       
                             

среда, 28 февраля 2018 г.

Дистанційне навчання за 1.03.18

                                         Theme: A parrot cannot swim, but it can fly.

Revise Present Continuous: 

Revise the names of the animals:

Oral topic (for PACE work):                                                                                                                     
                  Four seasons
Spring, summer, autumn and winter are the four seasons.
It is spring now. March, April and may are spring months. It is cool or warm in spring. The weather is fine. You can see flowers on the fields.
It is summer. June, July and August are summer months.  It is hot in summer. The weather is fine. The days are long and the nights are short. The fields and trees are green. There are many flowers on the fields.
It is autumn. September, October and November are autumn months. It is cool in autumn. The weather is bad. It usually rains in autumn. The trees are yellow and red. You can see apples on the apple-trees.
It is winter. December, January and February are winter months. The weather is cold in winter. It snows in winter. The days are short and the nights are long. The streets, the trees and the fields are white with snow.  

Homework: ex.4,p.101 (to read), ex.5,p.101 (to sing a song), ex.1,2,3,p.58-59 (Workbook), oral topic (to learn by heart for MONDAY).


                                     Тема: Папуга не вміє плавати, але вміє літати.                                     
Повторити Теперішній тривалий час:

Повторити назви тварин:                                                                                                                    

Усна тема (на PACE програму):                                                                                                             

                                                                  Four seasons
Spring, summer, autumn and winter are the four seasons.
It is spring now. March, April and may are spring month. It is cool or worm in spring. The weather is fine. You can see flowers in the fields.
It is summer. June, July and August are summer months.  It is hot in summer. The weather is fine. The days are long and the nights are shot. The fields and trees are green. There are many flowers in the fields.
It is autumn. September, October and November are autumn month. It is cool in autumn. The weather is bad. It usually rains in autumn. The trees are yellow and red. You can see apples on the apple-trees.
It is winter. December, January and February are winter months. The weather is cold in winter. It snows in winter. The days are short and the nights are long. The streets, the trees and the fields are white with snow.       

Домашня робота: впр.4, ст.101 (прочитати), впр.5, ст.101 (проспівати), впр.1,2,3, ст.58-59 (друкованний зошит), усна тема (вивчити на пам'ять на ПОНЕДІЛОК). 

Якщо ви хочете оцінку за виконану роботу, пришліть фото виконанних 3-х вправ з друкованного зошита мені на електронну пошту: ostrovvika7@gmail.com


четверг, 22 февраля 2018 г.

Дистанційне навчання за 23.02.18

                                                     Theme: Has it got a tail? (Animals)
Video about have/has got: https://youtu.be/4XJ1oE2RLG4

Home work: ex.4, p.97 (play a guessing game), ex.5, p.98 (read and learn a new sound), ex.6, p. 98 (copy to your copybook).


                                                    Тема:Чи має він хвоста? (Тварини) 
Відео про have/has got: https://youtu.be/4XJ1oE2RLG4

Домашнє завдання: впр.4, ст. 97 (відгадай тваринку), впр.5, ст.98 (прочитай та вивчи новий звук), впр.6, ст.98 (перепиши у зошит).

Якщо ви хочете оцінку за цей день і виконану роботу, пришліть фото виконанної останньої вправи на мою електронну пошту: ostrovvika7@gmail.com

среда, 21 февраля 2018 г.

Дистанційне навчання за 22.02.18

 Theme: Has it got a tail? (Animals)
New vocabulary:
tail - хвіст
teeth - зуби
body - тіло
nose - ніс

Grammar: 
Grammar structure "Has it got...?"
We use this grammar structure to ask somebody if some animal has some part of the body, for example a tail or teeth. It corresponds to Ukrainian "Чи має він (вона)...?"
                                                  Has it got + a noun (a part of a body)? 

Example: Has it got a tail? - Чи має він хвоста? 

Home work: ex.1, p.96 (to read and learn by heart), ex.2, p.96 (to read and translate), ex.3, p.97 (to ask and answer questions).


                                                     Тема: Чи має він хвіст? (Тварини)
Нові слова:
tail - хвіст
teeth - зуби
body - тіло
nose - ніс

Граматика:
Граматична структура "Has it got...?" 
Ми використовуємо цю граматичну структуру, щоб запитати кого-небудь чи має якась тваринка певну частину тіла, наприклад хвіст чи зуби. Ця структура відповідає українській "Чи має він (вона)...?" 
                                                    Has it got + a noun (a part of a body)? 

Наприклад: Has it got a tail? - Чи має він хвоста? 

Домашнє завдання: впр.1, ст.96 (прочитати та вивчити), впр.2, ст.96 (прочитати та перекласти), впр.3, ст.97 (поставити питання і відповісти на них). 

Якщо ви хочете оцінку за цей день і виконану роботу, пришліть фото або електронний варіант виконанної останньої вправи на мою електронну пошту: ostrovvika7@gmail.com

Тиждень англійської мови 3 - Д клас

27.11.2018 В НВК"Кіровоградський колегіум " відбулося свято у 3-Д класі з нагоди тижня англійської мови "Cinema show". Н...